BAN GIÁM KHẢO

1. Lý Hoàng Long - EVAPA - Trưởng ban giám khảo

2. Hoàng Thế Nhiệm - AVAPA - Thành viên

3. Nguyễn Xuân Chính - AVAPA  - Thành viên

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 146 tác giả, 27 tỉnh/thành và 1044 tác phẩm