DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Đinh Hữu Ngợt

Bà Rịa - Vũng Tàu

10

2

Vũ Viết Nhuận

Quảng Ninh

9

3

Thái Quán Chúng

Đà Nẵng

10

4

Trần Vương Hào

Hà Nội

2

5

Phùng Trọng Tuệ

Hải Dương

10

6

Nguyễn Đại Thắng

Hải Phòng

10

7

Nguyễn Anh Thao

Hải Phòng

10

8

Nguyễn Đức Thành

Quảng Ninh

10

9

Trần Văn Thủy

Hải Phòng

2

10

Hoàng Quang Huy

Quảng Ninh

9

11

Nguyễn Đức Nghĩa

Hải Phòng

10

12

Phạm Văn Thanh

Hải Phòng

7

13

Mai Thành Chương

Quảng Nam

0

14

Vũ Đạt

Hải Phòng

0

15

Bùi Quyền

Quảng Ninh

3

16

Dương Văn Toàn

Quảng Ninh

10

17

Đỗ Trọng Luân Hp

Hải Phòng

10

18

Hoàng Ngọc Nghĩa

Quảng Ninh

10

19

Trương Mạnh Hùng

Quảng Ninh

10

20

Đỗ Trọng Luân

Quảng Ninh

0

21

Nguyễn Thanh Tuấn

Quảng Ninh

4

22

Trần Việt Linh

Điện Biên

10

23

Phạm Vũ Dũng

Hải Phòng

10

24

Bùi Vinh Thuận

Lạng Sơn

10

25

Đào Thế Am

Quảng Ninh

5

26

Nguyễn Văn Cường

Quảng Ninh

10

27

Trần Tâm

Quảng Ninh

10

28

Hoàng Minh Hiếu

Quảng Ninh

5

29

Nguyễn Hải Huy

Quảng Ninh

10

30

Vũ Minh Đức

Hà Nội

5

31

Đặng Thị Đạt

Quảng Ninh

10

32

Vũ Tiến Dũng

Quảng Ninh

1

33

Nguyễn Thành Chung

Quảng Ninh

10

34

Hà Xuân Trường

Quảng Ninh

7

35

Hà Phước Thạnh

Đà Nẵng

10

36

Phạm Văn Học

Quảng Ninh

8