DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

37

Nguyễn Tuấn Anh

Quảng Ninh

5

38

Bùi Thanh Lang

Đà Nẵng

9

39

Le Trần Huyên

Hà Nội

9

40

Nguyễn Long Giang

Quảng Ninh

10

41

Dương Phượng Đại

Quảng Ninh

10

42

Nguyễn Đức Tùy

Quảng Ninh

10

43

Vũ Văn Lâm

Hải Phòng

10

44

Huỳnh Văn Truyền

Đà Nẵng

9

45

Trương Huỳnh Sơn

Đà Nẵng

7

46

Nguyễn Ái Việt

Đà Nẵng

3

47

Đỗ Thanh Mai

Hải Dương

10

48

Phạm Ngọc Long

Quảng Ninh

10

49

Bùi Tân Việt

Quảng Ninh

10

50

Nguyễn Thị Thúy Hằng

TP HCM

8

51

Nguyễn Quang Tuấn

Lai Châu

0

52

Nguyễn Văn Thành

Đà Nẵng

10

53

Do Tuan Ngoc

Khánh Hòa

10

54

Phạm Ngọc Minh

Quảng Ninh

4

55

Trần Thái Hiền

Quảng Ninh

10

56

Nguyễn Đức Toàn

Hà Nội

10

57

Lý Thành Đạt

Lạng Sơn

9

58

Bùi Kiên

Quảng Ninh

0

59

Bùi Thị Bích Thủy

Quảng Ninh

10

60

Nguyễn Khắc Đạm

Quảng Ninh

10

61

Vũ Văn Thành

Quảng Ninh

10

62

Minh Ngo Thanh

Thừa Thiên Huế

8

63

Nguyễn Thiện Tín

Hải Dương

4

64

Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng

0

65

Trần Đức Lộc

Lâm Đồng

5

66

Đàm Văn Thảo

Quảng Ngãi

7

67

Phạm Minh Hồng

Hà Nam

2

68

Nghiêm Phú Lâm

Hà Nội

5

69

Trịnh Ngân Liên

Hà Nam

10

70

Phạm Cường

Quảng Ninh

9

71

Đỗ Việt Phương

Quảng Ninh

10

72

Hoàng Hữu Hóa

Quảng Trị

10