DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

73

Lê Thị Thu Thanh

Quảng Trị

10

74

Nguyễn Minh Quý

Bắc Ninh

0

75

Phạm Minh Thắng

Quảng Ninh

0

76

Phạm Minh Thắng

Quảng Ninh

4

77

Bùi Duẫn

Quảng Ninh

10

78

Vũ Xuân Phương

Quảng Ninh

10

79

Vũ Đức Phương

Ninh Bình

4

80

Hà Văn Tỉnh

Hà Nội

6

81

Ngọc Như Hải

Thái Nguyên

10

82

Nguyễn Phương Thuận

Quảng Ninh

0

83

Vũ Thành Chung

Hà Nội

9

84

Bùi Quốc Dương

Quảng Ninh

10

85

La Tiến Trưởng

Quảng Ninh

1

86

Trần Thành Đạt

TP HCM

6

87

Trần Văn Sinh ( Thái Sinh )

Vĩnh Phúc

10

88

Đào Xuân Cáp

Quảng Ninh

10

89

Nguyễn Duy Đông

Thái Bình

9

90

Đinh Hoàng Quân

Hải Phòng

9

91

Hà Quốc Tấn

Đà Nẵng

7

92

Đoàn Trung

Quảng Ninh

3

93

Vũ Bích Cương

Quảng Ninh

10

94

Khổng Yến Anh

Vĩnh Phúc

10

95

Đinh Hữu Tuyền

Nam Định

10

96

Nguyen Thi Lien

Đà Nẵng

10

97

Nguyễn Thị Mai

Quảng Ninh

10

98

Nguyễn Tiến Thuyên

Quảng Ninh

7

99

Đàm Quang Thắng

Quảng Ninh

0

100

Văn Cả Quyết

Hải Dương

10

101

Huỳnh Thu

TP HCM

10

102

Phạm Văn Tùng

Hải Phòng

10

103

Bùi Văn Long

An Giang

2

104

Lý Bạch Diệp

Quảng Ninh

4

105

Nguyễn Trung Thành

Thừa Thiên Huế

0

106

Đỗ Ngọc Hà

Nam Định

10

107

Nguyễn Minh Thành Quân

Đồng Nai

4

108

Nguyễn Phúc Nguyen

Hải Phòng

6