DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

109

Đào Vũ Đình Hoàng

TP HCM

3

110

Bùi Bích Phương

Quảng Ninh

9

111

Vũ Tiến Dũng

Quảng Ninh

10

112

Phạm Thị Hòa

Quảng Ninh

4

113

Hoàng Hiệp

Quảng Ninh

9

114

Hồ Xuân Dũng

Quảng Ninh

4

115

Phạm Ngọc Anh

Quảng Ninh

0

116

Phạm Ngọc Anh

Quảng Ninh

10

117

Phạm Mạnh Hùng

Quảng Ninh

10

118

Đinh Hữu Cương

Đồng Nai

6

119

Cấn Đình Loan

Quảng Ninh

2

120

Nguyễn Cường

Hải Dương

8

121

Nguyễn Anh Đức

Hà Nội

8

122

Hà Thế Long

Quảng Ninh

6

123

Đinh Ngọc Hưng

Quảng Ninh

10

124

Ngô Minh Nhật

Hải Phòng

9

125

Nguyễn Giang Nam

Hà Nội

10

126

Nguyễn Xuân Tuyến

Bình Định

9

127

Trần Đình Nam

Đà Nẵng

5

128

Phạm Quốc Dũng

Hà Nội

9

129

Nguyễn Ngọc Huấn

Quảng Ninh

5

130

Bạch Ngọc Tư

Quảng Ninh

3

131

Lê Hoàng Thái

Long An

8

132

Vũ Hoàng Hiệp{vũ Văn Hiệp}

Hải Dương

10

133

Trần Tấn Nghinh

Đà Nẵng

8

134

Phoòng Văn Khôi

Quảng Ninh

1

135

Nguyễn Việt Hồng

Hà Nội

0

136

Trần Cao Bảo Long

TP HCM

10

137

Nguyễn Duy Đoan

Quảng Ninh

3

138

Nguyễn Tiến Tuấn

Quảng Ninh

10

139

Nguyễn Hữu Ngọc

Quảng Ninh

10

140

Đồng Xuân Toàn

Quảng Ninh

5

141

Hong Nguyen

Hà Nội

10

142

Nguyễn Đình Vinh

Hà Nội

10

143

Phạm Văn Dẩn

Quảng Ninh

8

144

Đỗ Khánh

Quảng Ninh

10